tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào thành quả hoạt động trong năm, tổ chức thưởng cho công nhân. Tên kêu là lương tháng 13 nhưng tổ chức bắt buộc căn cứ vào lợi nhuận trong năm và mức độ hoàn tất công tác của công nhân để trích thưởng. bởi vậy, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ không căn cứ vào mức lương hàng tháng của công nhân.
Vậy tiền lương tháng 13 được quy định như thế nào? Tôi xin chia sẻ có Cả nhà bài viết: tiền lương tháng 13 sở hữu được đưa vào giá tiền không?

một. Theo Luật lao động

Theo điều 103 Bộ luật lao động 2012 quy định về “Tiền thưởng” như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào thành quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn tất công tác của NLĐ.
– Quy chế thưởng do DN quyết định và ban bố công khai tại nơi khiến cho việc sau khi tham khảo quan niệm của doanh nghiệp đại diện tập thể lao động tại hạ tầng.

Theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định như sau:

– Căn cứ vào hậu quả phân phối, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công tác của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở vật chất giao kèo lao động, thỏa ước cần lao tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.
– DN với trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong công ty.

2. Theo chính sách thuế

Theo Điểm hai.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản tầm giá ko được trừ gồm:

– tất cả khoản lương bổng, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những giấy má sau: hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế vốn đầu tư của tổ chức, Tổng đơn vị, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế nguồn vốn của doanh nghiệp, Tổng tổ chức.

Theo khoản hai điều hai Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC quy định: tất cả khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

– lương thuởng, tiền công và tất cả khoản sở hữu tính chất lương lậu, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy:

a/Tiền lương tháng 13 ( hay tháng 14, 15…) là một khoản tiền thưởng, được tính vào mức giá được trừ, trường hợp khoản thưởng đấy được ghi ở 1 trong những văn bản sau của doanh nghiệp:

– hiệp đồng lao động

– Thoả ước cần lao tập thể

– Quy chế nguồn vốn

– Quy chế thưởng

b/ tiền lương tháng 13 nên thích hợp mang thành quả buôn bán của công ty, và mức độ hoàn thành công việc của công nhân. Sau khi trích lương, không được làm thúc đẩy đa dạng đến lợi nhuận của tổ chức

lương lậu tháng 13 ko bị ngừng như tiền lương, tiền công trong tháng làm việc thông thường. sở hữu thể ko bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng có thể bằng nhiều tháng lương của người lao động, tùy theo thành quả buôn bán của doanh nghiệp

c/ lương thuởng tháng 13 phải chịu thuế TNCN.

– lúc trích lương tháng 13, tổ chức được trích vào tầm giá của năm Báo cáo.

– khi chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời khắc chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm Báo cáo hay năm sau.

khía cạnh : Công văn số: 1699/TCT-CS về lương lậu tháng 13 và giá thành kiểm toán

ví dụ :

Trích lương tháng 13 của năm 2015:

đơn vị được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2015

ví như đơn vị chi cho người lao động vào năm 2015 thì lương thuởng tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015

giả dụ đơn vị chi cho người lao động vào năm 2016 thì lương thuởng tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của công nhân năm 2016.

Nghe sở hữu vẻ vòng vo khó hiểu có những CEO không nhỉ ?Tuy nhiên, những CEO chỉ bắt buộc hiểu là: 
- lương thuởng tháng 13 ( hay thưởng ) chỉ được thực hiện khi có lợi nhuận, sau khi thưởng xong, ko làm cho đơn vị trong khoảng lãi thành lỗ
- giả dụ sở hữu lãi, hãy chi thưởng tử tế công khai, và tính thuế TNCN cho công nhân. không việc gì bắt buộc hạn chế thuế hay trốn thuế gì cả.
- Việc khiến cho các giấy tờ cho ưng ý, như mình nêu trên, hãy đề xuất kế toán của bạn phải làm cho nhé