Ngài Honda cả cuộc đời chỉ có 1 tâm nguyện cho đến chết là được bắt tay với tất cả các nhân viên của mình để cám ơn họ.

Khi còn tại vị Chủ tịch Honda ông rất muốn làm điều này nhưng không thể

Và sau khi về hưu ông đã đi thăm 700 cơ sở Honda trên toàn nước Nhật để bắt tay cám ơn từng nhân viên và mất 6 tháng nữa đi máy bay ra nước ngoài để bắt tay và cúi đầu cảm ơn các nhân viên trên Toàn Thế giới

Khi bắt tay từng công nhân một nhiều người đã khóc không phải là họ thấy vinh dự và xúc động

Mà họ đã khóc khi thấy chủ tịch rơm rớm nước mắt khi bắt tay và ôm hôn họ !

Mình có mấy chục nhân viên bọ mà 15 năm nay chưa bắt hết ! Quả là nhục nhã

Tâm nguyện bây giờ là : Sẽ bắt tay hết nhân viên cty xong đi bắt tay 40.000 thành viên Quản trị và Khởi Nghiệp - nhất là những người hay tương tác với mình trước !

Tuấn Hà - Chủ tịch The Vươn

Link bài viết: Tâm nguyện của ngài chủ tịch Honda